Contenu prejudiciable sur Internet : comment les parents peuvent contrecarrer son influence sur l’enfant

Internet est une source de connaissances et de divertissement inestimable, mais il peut egalement cacher des dangers, notamment des contenus prejudiciables qui peuvent affecter negativement le psychisme et le comportement des enfants.

Dans cet article, nous examinerons ce qu’est un contenu prejudiciable et comment les parents peuvent empecher son influence sur les enfants. Qu’est-ce qu’un contenu prejudiciable sur Internet ? Un contenu prejudiciable designe des contenus qui peuvent stimuler une activite dangereuse ou illegale, menacer la sante physique ou la vie.

(далее…)

Szkodliwe tresci w Internecie: jak rodzice moga przeciwdzialac ich wplywowi na dziecko

Internet jest zrodlem bezcennej wiedzy i rozrywki, ale potrafi tez kryc w sobie niebezpieczenstwa, w tym szkodliwe tresci, ktore moga negatywnie wplynac na psychike i zachowanie dzieci. W tym artykule zastanowimy sie, czym sa szkodliwe tresci i jak rodzice moga zapobiec ich wplywowi na dzieci.

Czym sa szkodliwe tresci w Internecie? Tresci szkodliwe to materialy, ktore moga zachecac do niebezpiecznych lub nielegalnych dzialan, zagrazac zdrowiu fizycznemu lub zyciu. Obejmuje to filmy i zdjecia zachecajace do uzywania substancji niebezpiecznych, ktore moga powodowac obrazenia, a takze tresci normalizujace przemoc, wczesny seks i ryzykowne zachowania.

(далее…)

Harmful content on the Internet: how parents can counteract its influence on the child

The Internet is a source of invaluable knowledge and entertainment, but it can also hide dangers, including harmful content that can negatively affect the psyche and behavior of children. In this article, we will consider what harmful content is and how parents can prevent its influence on children.

What is harmful content on the Internet? Harmful content means materials that can stimulate dangerous or illegal activity, threaten physical health or life. This includes videos and photos that encourage the use of dangerous substances, can cause injury, and content that normalizes violence, early sex, and risky behavior. Harmful content also includes pornography.

(далее…)

Вредный контент в интернете: как родителям противодействовать его влиянию на ребенка

Интернет – источник неоценимого знания и развлечения, однако он также может скрывать в себе опасности, в частности вредоносный контент, который может негативно влиять на психику и поведение детей.

В этой статье мы рассмотрим, что такое вредоносный контент и как родителям противодействовать его влиянию на детей. Что такое вредоносный контент в Интернете? Под вредным контентом понимаются материалы, способные стимулировать опасную или незаконную деятельность, угрожать физическому здоровью или жизни.

(далее…)

Як мотивувати першокласника?

Ще нещодавно ваша дитина проводила час у дитячому садку, де вже було здобуто справжню компанію друзів. Зараз, як майбутній першокласник, вона стикається з великою зміною та невідомістю, яка може викликати страх та тривожність. Часто ці почуття поглиблюють родичі, які постійно нагадують дитині, що все зміниться.

Але ніхто не може точно передбачити, яким буде цей новий етап в житті дитини, під назвою “школа”. Важливо допомогти дитині впоратися з тривожністю та підтримати її. Зрозуміння очікувань та страхів Розповідайте дитині докладно, як пройде її перший день в школі.

(далее…)

Как мотивировать первоклассника?

Еще недавно ваш ребенок проводил время в детском саду, где уже была добыта настоящая компания друзей. Сейчас, как будущий первоклассник, она сталкивается с большим изменением и неизвестностью, которая может вызвать страх и тревожность. Часто эти чувства усугубляют родственники, постоянно напоминающие ребенку, что все изменится.

Но никто не может точно предсказать, каким будет этот новый этап в жизни ребенка под названием “школа”. Важно помочь ребенку справиться с тревожностью и поддержать его. Понимание ожиданий и страхов Рассказывайте ребенку подробно, как пройдет его первый день в школе.

(далее…)

How to motivate a first grader?

Not long ago, your child spent time in kindergarten, where a real company of friends was already acquired. Now, as an incoming first grader, she faces a big change and unknown that can cause fear and anxiety.

Often these feelings are deepened by relatives who constantly remind the child that everything will change. But no one can predict exactly what this new stage in a child’s life, called “school”, will be like. It is important to help the child cope with anxiety and support him.

(далее…)

Jak zmotywowac pierwszoklasiste?

Niedawno Twoje dziecko spedzilo czas w przedszkolu, gdzie zyskalo juz prawdziwe grono przyjaciol. Teraz, jako pierwszoklasistka, stoi przed wielka i nieznana zmiana, ktora moze budzic strach i niepokoj. Czesto te uczucia poglebiaja bliscy, ktorzy nieustannie przypominaja dziecku, ze wszystko sie zmieni.

Nikt jednak nie jest w stanie dokladnie przewidziec, jak bedzie wygladal ten nowy etap w zyciu dziecka, zwany „szkola”. Wazne jest, aby pomoc dziecku poradzic sobie z lekiem i wspierac go. Zrozumienie oczekiwan i obaw Opowiedz dziecku szczegolowo, jak bedzie przebiegal jego pierwszy dzien w szkole.

(далее…)